Personal

Eva

Under 1999-2001 var jag veterinärkonsult på Parken Zoo i Eskilstuna.

Eva von Celsing
Leg. Veterinär med speciell kompetens i hundens och kattens sjukdomar.

– Särskild behörighet att inseminera hund.
– Särskild behörighet att immobilisera djur (söva vilda djur).

Jag gick ut från veterinärhögskolan i Uppsala 1985. Efter att ha arbetat på distrikt från Karlskrona i söder till Vilhelmina i norr så fick jag året därpå anställning på Djursjukhuset i Strömsholm. Det var en alldeles utmärkt arbetsplats för en nyutexaminerad veterinär. Jag blev så småningom klinikchef på filialen i Eskilstuna men 1994 beslutade jag mig för att bli privatpraktiserande.
Samma år öppnade Hvarsta Hund-& Kattklinik.

 

Anna

Anna Nilsson
Leg.djursjukskötare

Efter att först ha jobbat några år inom humansjukvården så har jag haft arbete som veterinärassistent sedan 1984.  Jag var tio år på Örebro Djursjukhus och fick
då tillfälle till vidareutbildning inom bl.a. anestesi, akutsjukvård och röntgen.
Arbetsuppgifterna varierade mycket vilket gjorde mig ganska ”allround”. Jag och min man, som är veterinär, flyttade sedan till Dalarna där jag arbetade på hans smådjursmottagning.
Sedan 1996 har jag varit här på Hvarsta.