Vägbeskrivning

Vägbeskrivning:
Från Eskilstuna kör väg 230 mot Katrineholm. Efter c:a 12 km tag vänster vid skylten ”Veterinärklinik 5 km”.
Följ denna väg till fyrvägskors, kör rakt fram mot Biby.
Kör igenom allén och tag därefter åt höger framme vid stenarna och fortsätt 1 km.
Framme vid Hvarsta Gård hittar du mottagningen i den vänstra röda flygeln.