Kontakt

All mottagning sker efter överenskommelse och tidsbokning.
Telefontid ALLA vardagsmorgnar 8.00-9.00.
Tfn: 016-29293
E-post: vet@hvarsta.com

Våra öppettider

fonster

Vägbeskrivning:
Från Eskilstuna kör väg 230 mot Katrineholm. Efter c:a 12 km tag vänster vid skylten ”Gillbergakyrka 3 km”.
Följ denna väg till fyrvägskors, kör rakt fram mot Biby.
Kör igenom hela allén och tag därefter åt höger och fortsätt 1 km.
Framme vid Hvarsta Gård hittar du mottagningen i den röda längan.
En större parkering finns uppe på gården.

 

Parkering  
Sedan 2015 har parkeringen flyttat till gårdsplanen.