Bra att veta

Nya vaccinationsrutiner

0908LabbevalpVi har använt oss av levande vacciner från Intervet när vi vaccinerat hundar mot valpsjuka, parvovirus, smittsam leversjukdom samt kennelhosta.

Vaccinet heter NobiVac DHPPi. De tre första komponenterna ger ett bra skydd i tre år. Kennelhosta (Pi) bör dock ges varje år för att upprätthålla ett bra skydd.

 

 

Kattvaccinationer
katt2Vid vaccinering av katter använder vi  Nobivac Tricat mot kattpest och kattsnuva. För att upprätthålla ett bra skydd både till den inomhuslevande katten och utekatten så rekommenderar vi en vaccination varje till vartannat år. Detta vaccin skall ej ges till dräktiga katter. Katter som vistas på Kattpensionat ska vaccineras årligen.

 

 


Förgiftningar – hundar
Varje år blir ett stort antal husdjur förgiftade av olika preparat. Det kan handla om alltifrån svamp, målarfärg till ägarens egna mediciner som funnits inom räckhåll för hunden. Katter utsätts inte i samma omfattning vilket säkert beror på ett katten i de här fallen skulle kunna sägas vara försiktigare och mindre nyfikna.00norfokterrier

Djursjukvårdare Helene Norgren i Örebro har gjort ett utmärkt kompendium som heter ”Giftigt för hunden” och jag väljer att plocka ut några preparat som jag vill att ni hundägare känner till.

 

Mediciner:
Ipren är mycket giftigt för hund. Det kan ge svåra mag-tarmstörningar med bildning av slemhinnesår. Vissa hundar reagerar med förgiftningssymtom redan vid små mängder, ibland med dödlig utgång.

Råttgift:
Samma råd som för katt. Till hund finns dock bättre möjligheter att även ge blodtransfusion om hunden har mycket dåliga blodvärden.

Choklad
innehåller teobromin, olika mängd i olika typer av choklad. Toxisk dos är 200 mg/kg men dödsfall har rapporterats vid 114 mg/kg. En del hundchokladprodukter innehåller ingen eller en mycket låg halt teobromin.

Symtomen är många; kräkning, diarre, flämtning, oro, darrningar. Teobrominförgiftning kan också ge allvarliga njurskador eller leda till plötslig död. Behandling är kräkframkallning, kol, vätsketerapi, lugnande och muskelavslappande medel.

Lök – stora upptag av lök (rå,kokt, stekt, torkad) kan ge upphov till kräkningar och diarre. Efter några dagar kan även sönderfall av blodkroppar med medföljande blodbrist konstateras. Oftast drabbas små hundar eftersom förgiftningsrisken är dosrelaterad till hundens vikt. Dödsfall har förekommit.

Kritisk mängd: 15 g rå lök eller mer/kg. Detta motsvarar för en hund på 10 kg ca 2 mindre lökar eller 14 g lökpulver. Var observant med torkad lök, hunden kommer lättare upp i en toxisk dos. Kritisk dos vid förtäring av vitlök: 3 g rå rensad lök/kg.

Etylenglykol i kylarglykol
är oerhört giftigt och ger obotliga njurskador. Hunden dör inom 3 dygn om inte korrekt hjälp ges omgående. Hunden måste till veterinär/djursjukhus omgående. Troligen gör den söta smaken att hunden gärna slickar i sej produkten.

TeaTree-olja
Produkten utvinns från ett träd som växer i Australien. Oljan påstås ha allehanda goda efekter vid diverse hudåkommor hos människor och djur. Effekten är inte vetenskapligt dokumenterad. Oljan har samma kemiska struktur och verkan som terpentin. Förgiftningar hos djur efter lokal hudbehandling har gett symtom som svaghet, rörelsestörningar, skakningar, beteendeförändringar. Giftinformationscentralen får regelbundet in rapporter om djur med förgiftningssymtom där små mängder i några fall orsakat en temporär totalförlamning. Behandling med understödjande behandling har dock lett till tillfrisknande inom 2-3 dagar.

 

Förgiftningar – katter
Mediciner:
Paracetamol som bl.a. finns i Alvedon, är mycket giftigt för katt. Det finns motgift att ge på Djursjukhus men prognosen är ändå ganska dålig. Endast en liten mängd ger allvarliga leverskador.

kattcolourRåttgift:
Katter som får i sej råttgift råkar ut för inre blödningar. I ett tidigt stadium framkallar man kräkning för att på så sätt göra sej av med giftet. Det är en mycket viktig information att veta vilken typ av råttgift som har förtärts –l ämpligt motgift finns angivet på förpackningen. I många fall skall behandling ske med K-vitamin. Dropp och understödjande behandling kan också bli aktuell.

Olja:
Katter som kommit i kontakt med olja måste tvättas noga med tvål och vatten eller diskmedel. Ibland klipper man bort pälsen för att lättare få huden fri från olja. Om man misstänker att katten har förtärt olja i försök att tvätta pälsen så ges grädde för att neutralisera.