Artificiell insemination

Sedan 1989 har jag inseminerat hundar. I praktiken rör det sej inte om fler fall än 6-7 tikar per år.

Det innebär att jag kanske lite oftare än på andra smådjurskliniker får in fall såsom fertilitetsutredning och även en ganska stor del uppfödare som kommer med valpar för besiktning.

evatax

Det är alltid roligt att få höra andra uppfödares erfarenheter och lära av specifika frågor man jobbar med inom andra raser.

Vid inseminering brukar jag b la. ha följande checklista som stöd:

– Varför parar sej inte hundarna naturligt?
– Strider en inseminering mot SKKs intentioner?
– Har den planerade kullen en hög inavelsfaktor – då brukar jag inte ställa upp.
– Är kombinationen kontroversiell ur rasklubbens intentioner – där får man lita på uppfödarens ppgifter så att man inte bidrar till något som rasklubben jobbar emot.

 

Till hjälp vill jag att tikägaren ska ha låtit kontrollera tikens progesteronvärde med ett blodprov om analyserats på t.ex. SLU i Uppsala.

Vi använder Canireps buffert vid inseminering för att öka chansen för en dräktighet och även få en bra kullstorlek.

nfvalp3 nfvalp2 nfvalp1